Gå till startsidan
Hem      |      Företagsprofil      |      Verksamhetsområden      |      Kontakta oss
Affärsjuridikgruppen

Avtalsgranskning

GRANSKNING AV ANDRAS AVTALSFÖRSLAG

Andras avtalsförslag bör granskas i detalj. Inte sällan ser vi avtalsförslag som utgör rena partsdokument till egen fördel och till nackdel för den andre parten. Vi granskar kritiskt, gör konsekvensanalyser, letar efter nackdelar och ofullständigheter eller utelämnad avtalstext så att Du eller Ditt företag inte leds in i ofördelaktiga avtalssituationer, eller i avtalsförhållanden Du sedan ångrar, eller efter viss tid inte ens kanske kan uppfylla.

 

Om Du skulle råka befinna Dig i en sådan situation, kan Du vid domstol söka att avtalet skall jämkas. I vissa fall kan domstolen bestämma att ett helt avtal skall lämnas utan avseende. Hela avtalet upphör då att gälla.

Vi hjälper Dig gärna.

 

Om företaget

Vi har de juridiska kunskaperna, erforderliga resurserna och stora engagemanget att handlägga varje klients ärenden med största effektivitet och resultatinriktning.

© TM 2008  

Affärsjuristgruppen Axess International Law Group

Ett Professionellt Juristföretag

Stora Badhusgatan 18-20
Box 2376
403 16 Göteborg

Karta ››

Tel: +46(0)31 774 15 00
Fax: +46(0)31 774 15 15
info@lawgroup.se

Kontaktformulär ››