Gå till startsidan
Hem      |            |      Verksamhetsområden      |      Kontakta oss
Affärsjuridikgruppen

Företagsprofil

Expertis  |  Erfarenhet  |  Resultat

 

Företagsprofil

Vår inriktning är främst inom verksamhetsområdena svensk och internationell affärsjuridik, bolagsrätt, skatterätt, skadeståndsrätt och obeståndsrätt mm för små och medelstora företag.

Om Du befarar att problem kan uppstå, eller om problem redan har uppstått, antingen i Sverige eller utomlands, kan Du med stort förtroende vända Dig till vår personal med dess nätverk av samarbetande jurister, revisorer och andra sakkunniga.

 

Inom företaget finns flera decennier av samlad erfarenhet, från anställningar vid domstolar, från praktik och anställningar vid advokatbyråer både i Sverige och utomlands, från anställning i bank samt mångårig erfarenhet från egen juridisk verksamhet.

Allt detta har lett till en gedigen kompetens vid förhandlingar i olika affärssituationer och processföring både vid allmänna domstolar och vid förvaltningsdomstolar. Vi är med i det Internationella Attorney Directory vid FindLaw.

 

Att förebygga problem - så långt det är möjligt - är alltid det mest kostnadseffektiva. En av våra viktigaste tjänster för Dig och Ditt företag är att förebygga problem genom professionell rådgivning. Kontakta oss för genomgång, helst innan något inträffat.

Din privatekonomi och i viss utsträckning delar inom familjerätten är avgörande omständigheter att ta hänsyn till om Du eller Ditt företags förutsättningar i olika situationer behöver bedömas. Du vill naturligtvis att de privata tillgångarna skall skyddas på bästa sätt.

 

Vad angår ersättningen för vårt arbete är det Du eller Ditt företag som själva sätter kostnadsramen. Vi debiterar per nedlagt timma, eller betingar oss ett i förväg avtalat arvode. Du eller Ditt företag bestämmer upp till vilken arvodesnivå vi skall bistå Dig. Vissa tjänster kan fastprisavtalas. Givetvis förmedlar vi Rättsskydd i försäkring och i vissa ärenden av rent privaträttslig karaktär, även Allmän rättshjälp.

Om företaget

Vi har de juridiska kunskaperna, erforderliga resurserna och stora engagemanget att handlägga varje klients ärenden med största effektivitet och resultatinriktning.

© TM 2008  

Affärsjuristgruppen Axess International Law Group

Ett Professionellt Juristföretag

Stora Badhusgatan 18-20
Box 2376
403 16 Göteborg

Karta ››

Tel: +46(0)31 774 15 00
Fax: +46(0)31 774 15 15
info@lawgroup.se

Kontaktformulär ››