Gå till startsidan
Hem      |      Företagsprofil      |      Verksamhetsområden      |      Kontakta oss
Affärsjuridikgruppen

Myndigheter

SKADESTÅND OCH SKADESTÅNDSRÄTT

Inom skadeståndsrätten anger portalbudskapet att om man drabbas av skada skall man försättas i samma situation som om skadan inte inträffat.

 

Verkligheten är inte sällan annorlunda, många får inte den ersättning till vilken de är berättigade, eller ersättning över huvudtaget. Att företräda sig själv mot försäkringsbolag, eller mot andra som har skyldighet att reglera skada, är oftast mer komplicerad och tidskrävande än vad många inledningsvis kan föreställa sig.

 

Att ha rätt och få rätt är vitt skilda begrepp - inte minst inom skadeståndsrätten.

 

Vårt budskap är därför - sök vår hjälp innan Du eller Ditt företag lämnar uppgifter till den motpart som har skyldigheten att reglera skadan.

En felskriven mening eller ett felskrivet ord i skaderegleringsammanhang kan vara avgörande om ersättning skall utgå, både helt eller delvis.

 

Ta tillvara Din eller Ditt företags rätt, sök vårt biträde, vi är måna om Din rätt till ersättning. Vi lämnar kvalificerad rådgivning och biträde under handläggningstiden. Vi har knutit till företaget många sakkunniga inom ett flertal områden.

Om företaget

Vi har de juridiska kunskaperna, erforderliga resurserna och stora engagemanget att handlägga varje klients ärenden med största effektivitet och resultatinriktning.

© TM 2008  

Affärsjuristgruppen Axess International Law Group

Ett Professionellt Juristföretag

Stora Badhusgatan 18-20
Box 2376
403 16 Göteborg

Karta ››

Tel: +46(0)31 774 15 00
Fax: +46(0)31 774 15 15
info@lawgroup.se

Kontaktformulär ››