Gå till startsidan
Hem      |      Företagsprofil      |      Verksamhetsområden      |      Kontakta oss
Affärsjuridikgruppen

Skatt

SKATT OCH SKATTERÄTT

Skatteproblem kan upplevas oövervinneliga om de väl har uppstått.

 

Det är därför eftersträvansvärt att försöka förutse konsekvenserna i stället för att i efterhand avsätta tid och få vidkännas kostnader som ofta är betungande.

 

Vi förhandsgranskar förslag till åtgärder som kan framstå som aktuella för Dig eller Ditt företag att genomföra. Vår granskning sker ofta i samarbete med auktoriserade revisorer för att i möjligaste mån och på längre sikt kunna förutse skattekonsekvenser i den mån dessa är överblickbara.

 

Vi biträder Dig och Ditt företag med kvalificerad rådgivning och givetvis företräder vi Dig och Ditt företag vid överklagande av oriktig taxering och står gärna till förfogande vid skatterevision om den situationen skulle uppstå. Även här har vi ett nära samarbete med auktoriserade revisorer.

Om företaget

Vi har de juridiska kunskaperna, erforderliga resurserna och stora engagemanget att handlägga varje klients ärenden med största effektivitet och resultatinriktning.

© TM 2008  

Affärsjuristgruppen Axess International Law Group

Ett Professionellt Juristföretag

Stora Badhusgatan 18-20
Box 2376
403 16 Göteborg

Karta ››

Tel: +46(0)31 774 15 00
Fax: +46(0)31 774 15 15
info@lawgroup.se

Kontaktformulär ››