Gå till startsidan
Hem      |      Företagsprofil      |            |      Kontakta oss
Affärsjuridikgruppen

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Vår huvudsakliga inriktning är svensk och internationell affärsjuridik.


INNEFATTANDE BLAND ANNAT

 • Avtal
 • Avtalsrätt - Avtalsskrivning för de flesta ändamål
 • Företagsförvärv
 • Avtal vid företagsöverlåtelser och företagsförvärv
 • Avtalsgranskning
 • Granskning av andras avtalsförslag samt biträde vid Avtalsförhandlingar och i Avtalstvister
 • Köprätt
 • Köp och försäljning av varor och tjänster - Köprättsliga tvister
 • Kompanjonskap
 • Kompanjonsförhållanden - Kompanjonsavtal - Kompanjonstvister, Upplösning av kompanjonsförhållanden
 • Fordringar
 • Utestående fordringar
 • Bolag
 • Bolagsärenden - Bolagssammanslagningar - Bolagsrätt
 • Utlandsbolag
 • Utlandsetableringar - Köp och försäljning av utländska företag - Anlitande av utländska agenter
 • Skatt
 • Skatterätt - Överklagande av oriktig taxering - Biträde vid Skatterevision
 • Myndigheter
 • Kontakter med myndigheter
 • Skadestånd
 • Skadestånd och Skadeståndsrätt
 • Konkurs
 • Utmätning - Obestånd - Obeståndsrätt - Ackord - Konkurs

 

Om företaget

Vi har de juridiska kunskaperna, erforderliga resurserna och stora engagemanget att handlägga varje klients ärenden med största effektivitet och resultatinriktning.

© TM 2008  

Affärsjuristgruppen Axess International Law Group

Ett Professionellt Juristföretag

Stora Badhusgatan 18-20
Box 2376
403 16 Göteborg

Karta ››

Tel: +46(0)31 774 15 00
Fax: +46(0)31 774 15 15
info@lawgroup.se

Kontaktformulär ››